Gudstjenester

Velkommen til gudstjenester hver søndag kl. 11:00

Tolking til engelsk og russisk.

Taler

Til oppbyggelse og å utfordre

Kirkekaffe

Kirkekaffe hver søndag etter gudstjenesten.

Barneandakt

Barneandakt og søndagsskole.

Fellesskapsmiddag

Vanligvis en gang i kvartalet spiser vi skikkelig middag sammen i stedet for kirkekaffe.

Sang og musikk

Lovsang på flere språk, med nye og gamle sanger.

Post-kirkekaffe

Studentene samles vanligvis etter gudstjenestene for å finne på noe sosialt og spise sammen.