OM OSS

MØT OSS

BAPTISTENE

MENIGHETSBLADET

MENIGHETEN

VITNESBYRD

KALENDER

KONTAKT

MEDIA

BARN OG UNGDOM

INNMELDING

Trenger du forbønn?

...eller ring oss på 482 84 665

Baptistsamfunnet er et voksende og offensivt kirkesamfunn, med menighetsfellesskap for vår tid og kommende generasjoner.

Vi er et flerkulturelt kirkesamfunn. Dette ønsker vi skal prege alt vi gjør. I løpet av de siste tiårene er stadig flere mennesker fra ulike etniske grupper kommet inn i fellesskapet vårt, og det er vi svært takknemlige for. Det begynte med vietnamesere, deretter tamiler fra Sri Lanka, etiopiere, kongolesere og en rekke andre folkegrupper. Fra 2003 har det kommet flere tusen flyktninger fra Burma, og en stor andel av disse er baptister.

 

Baptistsamfunnets menigheter er fleksible i måten å drive menighetsarbeid og integrering på. Vi har over 30 minoritetsspråklige menigheter, i tillegg til mange menigheter med en stor andel med ikke-vestlig bakgrunn. Noen menigheter har egne møter på ulike språk, andre menigheter har alt felles.

Det viktigste for oss er at mennesker – uansett bakgrunn – kan få vokse og utvikle seg i troen på Jesus, og at vi kan ha et stor-fellesskap som favner alle.

95082

TAKK FOR STØTTEN

Vi arbeider med utgangspunkt i visjonen

 

Et fellesskap av levende menigheter grepet av Kristus

 

midt i verden med evangeliet

 

Den kristne troen er grunnlaget for virksomheten. Trosgrunnlaget er klart uttrykt i landsmøtevedtak av 1963 om baptistisk tro og ordning og i landsmøtevedtak av 1996 hvor man gir sin tilslutning til 13 verdier utarbeidet av European Baptist Federation.

Mellom landsmøtene, som er kirkesamfunnets øverste organ ledes arbeidet i Det Norske Baptistsamfunn av hovedstyret og generalsekretæren med stab. Baptistsamfunnet vedtok i 2017 strategier for arbeidet.

 

På nettsidene vil du finne mer informasjon om hva vi tror på, om vårt arbeid, om baptistene i Norge og også finne løpende nyhetssaker.

 

Besøks og postadresse

Prinsensgate 2D, 7012 Trondheim.

Følg med på Kalenderen for

åpningstider og møter.

MØT OSS

MENIGHETEN

 

 

ARBEIDSGRENLEDERE I TRONDHEIM BAPTISTKIRKE

 

SØNDAGSSKOLEN                   Harald S Mæhlum                            telefon      930 14 986

 

FORMIDDAGSTREFF                Solveig Brøseth                                 telefon      970 80 147

 

DAMENE                                      Elisa Ytterdal Antonsen                   telefon      452 59 966

                                                       Synnøve Angen                                  telefon      950 36 509

BESØKSTJENESTEN               Bengta Götestam                              telefon      412 92 732

 

LOVSANGSGRUPPEN             Hanna-Mari Novosad Mæhlum    telefon      953 39 466

 

Eldste i menigheten   Harald S. Mæhlum - Piotr Klenovski - Dan S. Mæhlum - Sang Uk Ceu Zinhlawng

 

ARBEIDSGRENLEDERE I TRONDHEIM BAPTISTKIRKE

 

SØNDAGSSKOLEN

 

FORMIDDAGSTREFF

 

DAMENE

 

 

BESØKSTJENESTEN

 

LOVSANGSGRUPPEN

Hanna D. Dahl

 

Solveig Brøseth

 

Elisa Ytterdal Antonsen

Synnøve Gåsvær Angen

 

Bengta Götestam

 

Hanna-Mari Novosad Mæhlum

telefon      977 82 288

 

telefon      970 80 147

 

telefon      452 59 966

telefon      950 36 509

 

telefon      412 92 732

 

telefon      953 39 466

Eldste i menigheten   Harald S. Mæhlum - Kåre Olav Nielsen - Dan S. Mæhlum - Sang Uk Ceu Zinhlawng

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tincidunt neque a iaculis ultrices. Integer vel leo ante. Nunc suscipit condimentum ipsum et congue. Mauris leo risus, tincidunt ut odio non, dapibus laoreet sem. Ut id leo nulla. Nulla in enim est.

Det daglige arbeidet i Baptistsamfunnet handler om å sette visjonen vår ut i live. Mellom landsmøtene, som er kirkesamfunnets øverste organ ledes arbeidet av hovedstyret og generalsekretæren med stab.

 

Det Norske Baptistsamfunn ble etablert i 1879, og er en sammenslutning av selvstendige baptistmenigheter i Norge.  Det er 103 menigheter tilsluttet Baptistsamfunnet. Disse har rundt 6600 døpte medlemmer. Når vi regner med barn og andre med juridisk tilknyting blir det totale medlemstallet ca 12.000.  Det Norske Baptistsamfunn er tilknyttet Baptist World Alliance og European Baptist Federation.

En kort presentasjon

Trondheim Baptistmenighet hadde oppstart 1872 og er en del av den verdensvide baptist- familien.

I motsetning til de fleste andre kirker, har ikke baptistene en grunnlegger (som for eksempel Luther, Wesley, Barrat, Ellen G. White og andre), men vi kan spore våre røtter tilbake til den første kristne menighet.

Hvem kan bli medlem?

Alle som tror på Jesus Kristus som sin Frelser og Herre, og som enten er døpt som troende eller ønsker å bli det kan søke om medlemskap i Baptistkirken.

MENIGHETSBLADET

NY UTGIVELSE!

Filnavn: Menighetsbladet_Nr 2 2021.pdf

Størrelse: 4,2 MB

Utgitt: tirsdag 5. oktober 2021

Filnavn: Menighetsbladet_2021.pdf

Størrelse: 18,2 MB

Utgitt: onsdag 28. april 2021

Filnavn: menighetsbladet_trykkfil_1.pdf

Størrelse: 28,3 MB

Utgitt: mandag 5. oktober 2020

Filnavn: menighetsbladet_2020-1_trykk.pdf

Størrelse: 26,9 MB

Utgitt: onsdag 8. januar 2020

Filnavn: trykk_menighetsblad.pdf

Størrelse: 16,3 MB

Utgitt: tirsdag 17. september 2019

Filnavn: 2019_trykk.pdf

Størrelse: 7 MB

Utgitt: mandag 1. juli 2019

Flyer til innmelding om medlemskap i Trondheim Baptistmenighet.

 

Er å finne i posthyllen ved inngangen til salen.

Filnavn: medlemshefte_norsk_trykk.pdf

Størrelse: 2,1 MB

Utgitt: mandag 2. oktober 2019

Filnavn: trondheimbaptistkirke_logo.eps

Størrelse: 2,6 MB

Opprettet: mandag 1. juli 2019

KALENDER

loading...

MER

MER

MEDIA

VITNESBYRD

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ultricies auctor odio, sit amet volutpat magna mattis eget. Duis dictum porttitor quam, ut semper dolor."

JAMES DOE

CEO, CompanyName

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ultricies auctor odio, sit amet volutpat magna mattis eget. Duis dictum porttitor quam, ut semper dolor."

JANET DOE

Marketing Executive, CompanyName

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ultricies auctor odio, sit amet volutpat magna mattis eget. Duis dictum porttitor quam, ut semper dolor."

JOHN DOE

Web Developer, CompanyName

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ultricies auctor odio, sit amet volutpat magna mattis eget. Duis dictum porttitor quam, ut semper dolor."

JULIE DOE

Graphic Designer, CompanyName

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ultricies auctor odio, sit amet volutpat magna mattis eget. Duis dictum porttitor quam, ut semper dolor."

JAMES DOE

CEO/Founder, CompanyName

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ultricies auctor odio, sit amet volutpat magna mattis eget. Duis dictum porttitor quam, ut semper dolor."

JANET DOE

Managing Director, CompanyName

INNMELDING

Innmeldingskjema

Sender melding...

Husk e-post og navn samt  melding

Takk for at du tar kontakt med oss. Vi vil svare deg tilbake fortløpende.

Du kan også følge med på Kalenderen for åpningstider og møter. For ytterligere informasjon så er våre f.book sider ofte oppdatert.

 

Submitting Form...

There was an error with your submission. Please try again.

Thank you for submitting your query. One of our representatives will be in touch with you shortly.

KONTAKT OSS

 

Prinsensgate 2D, 7012 Trondheim